Vrhunska vina De Adami – poslovna, promocijsko in protokolarno darilo

V času spreminjanja vrednot, obdarovalnih navad in vse večjega zanimanja za kulturno uživanje vrhunskih vin, je vino lahko domiselno, estetsko, kultivirano in zaželeno poslovno promocijsko in celo protokolarno darilo. Zaloščan se z izzivi različnih oblik obdarovanja srečuje že vrsto let.

Z darilno embalažo, posebnimi polnitvami in ostalo ponudbo, ki bo pomagala vsem, ki se za izvirne načine obdarovanja ,in promocije odločajo prvič.